Inteligentny Rozwój

CEL FINANSOWANIA: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

 

Tajska sp. z o.o.

Program: Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0103/20-00

Wartość projektu: 37 488,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 37 488,00 zł

 

Tajska sp. z o.o. sp.k.

Program: Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0097/20-00

Wartość projektu: 77 283,48 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 77 283,48 zł