Inteligentny Rozwój

Cel Finansowania


Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w
związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Tajska sp. z o.o.
Program: Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0103/20-00
Wartość projektu: 37 488,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 37 488,00 zł

Tajska sp. z o.o. sp.k.
Program: Inteligentny Rozwój POIR.03.04.00-10-0097/20-00
Wartość projektu: 77 283,48 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 77 283,48 zł